Köpvillkor

VILKA SÄLJER VI TILL?
Privatpersoner och företag. För grossistförsäljning hänvisas till grossist.sonjas-textilatelje.se där vi säljer tyger till branschanknutna företag med F-skatt.

REGISTRERING
Innan beställning kan ske skall kunden registrera sig i Sonjas Textilateljé's kundregister genom att uppge namn, e-postadress, postadress. All information i kundregistret behandlas konfidentiellt och Sonjas Textilateljé förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter till annan part.

MÄNGDER
Vi levererar tyger i hela decimetrar från 0.5 meter och uppåt i de flesta fall. Om andra mängder gäller framgår det vid respektive vara. Observera att endast decimalpunkt kan användas för att skriva in delmängder - om decimalkomma används sker en justering till närmaste heltal.

BESTÄLLNING
För att kunna göra en beställning måste kunden logga in och göra beställningen via varukorgen. Varje beställning innebär att kunden godkänner dessa avtalsvillkor. En kvittens på beställningen skickas med e-post direkt till kunden.

LEVERANSER
Efter att betalning registrerats på något av våra konton sker leverans av lagervaror normalt inom 2-3 bankdagar. Leveranstid för ej lagerförda varor meddelas per e-post.
Om kunden har beställt flera artiklar med olika leveranstider sker leverans på den senast angivna leveranstiden. Önskar kund i stället flera delleveranser ska detta meddelas per e-post. Kunden skall då bekosta full fraktavgift på varje delleverans.
Leverans till annat land än Sverige kan ske efter överenskommelse.

FRAKTER
Frakter inom Sverige skickas vanligen med Post Nord eller DHL.

PRISER
Alla priser är angivna inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Momssumman som anges på orderbekräftelsen/kvittot är den del av totalsumman som utgörs av moms.

BETALNING
Beställningen skall betalas i förskott till:
PLUSGIRO 508516-2 (Sonjas Textilateljé) eller
SWISH 0705722790 (Sonja Odemalm Schindler)

Betalningen skall vara oss tillhanda inom 14 dagar, annars annuleras beställningen.
En påminnelse skickas innan tiden går ut.

INFORMATION
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel information samt fel i specifikation på samtliga produkter i vårt sortiment. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer utan garanti att bilden återger varans exakta utseende och beskaffenhet. Färger återges olika beroende på vilken bildskärm som används och hur den är inställd. Tygprover kan beställas på samtliga av tygerna.

RETURER
Full returrätt gäller inom 14 dagar från det att kunden mottagit varan. Varan får inte vara skadad eller använd. Efter att varan har returnerats återfår kunden varans kostnad + fraktkostnad till kunden. Fraktkostnad för returen står kunden för. Returen får inte skickas mot postförskott.
Metervara (avklippta tyger, band mm), sängkläder och underkläder återtages inte.

VAROR SOM EJ HÄMTAS UT
Om en beställd vara inte hämtas ut från postombud inom 14 dagar och varan därmed returneras till oss debiteras kunden en avgift på 150 Kr för att täcka de extra kostnader som uppstår i hanteringen. Om försändelsen innehåller tyg debiteras dessutom hela kostnaden för tyget eftersom klippta tyger inte återtages.

REKLAMATION
Om den levererade produkten är felaktig skall kunden genast göra en reklamation som beskriver felet och meddela oss. Den felaktiga produkten skall därefter kostnadsfritt för kund returneras till oss. Retur får ej ske mot postförskott.

FORCE MAJEUR
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Sonjas Textilateljés sida som gör att Sonjas Textilateljé ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser skall utgöra grund till att Sonjas Textilateljé befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Copyright © 2024 Sonjas Textilateljé - Detalj. Powered by Zen Cart